Viktor Kopasz
site by teodorik

Barnabás Bencsik: Post history

[Post history]

On the photos of Viktor Kopasz the romantic beauty of natural environment confronts the reminiscences of Eastern-European history that swept over the land in this region. In his photo series the artist, who spent his childhood in Eastern Slovakia
near the Ukrainian and Hungarian border, investigates the substance of his own identity by interpreting connections between natural and human shaped forms.

Viktor Kopasz fotóin a természeti környezet romantikus szépsége konfrontálódik a táj fölött végigsöprő kelet-európi történelem emléknyomaival. Gyermekkorát az ukrán és magyar határ közelében, Kelet-Szlovákiában töltő művész fotósorozatain a természeti és az ember alkotta formák közti összefüggések értelmezésén keresztül saját identitásának alkotóelemeit kutatja.

curator: Barnabás Bencsik

⟵ back